Düzenleme Kurulu

Kongre Başkanları

Prof. Dr. İsmet EŞER
Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Zümrüt BAŞBAKKAL
Ege Üniversitesi


II. Uluslararası ve IV Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi Sekreteryası

Dr. Öğr. Üyesi. Figen OKÇİN
Ege Üniversitesi
Arş. Gör. Hatice UZŞEN
Ege Üniversitesi
Arş. Gör. Alev YILDIZ ILIMAN
Ege Üniversitesi


II. Uluslararası ve IV Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Nermin ERSOY
Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Aynur TÜREYEN
Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Asiye AKYOL
Ege Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Serap YILDIRIM
Ege Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. Müjgan SOLAK
Ege Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. Şerife YILMAZ
Düzce Üniversitesi
Arş. Gör. Gül Güneş AKTAN
Ege Üniversitesi
Arş. Gör. Metin TUNCER
Ege Üniversitesi
Arş. Gör. Cansu GÜLER
Ege Üniversitesi
Arş. Gör. Ebru KONAL
Ege Üniversitesi
Arş. Gör. Cemre PAYLAN AKKOÇ
Ege Üniversitesi