Bildiri Gönderimi

Bildirilerin Değerlendirilmesi:

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Hakemleri tarafından yapılacaktır. Kabul edilen bildirinin kongre programında yer alması için yazarlardan en az birinin kongre kaydı yaptırması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.


Bildiri son tarihi: 24 Ekim 2021

* Kongremize kabul edilecek bildiriler doçentlik kriterlerini karşılamaktadır.

* Bildiri Ödülleri:
Kongremizde dereceye giren (ilk üç) bildiri sahibine ödül verilecektir.

Bildiri Özeti Hazırlama Kuralları

 1. Bildiri özetleri Türkçe veya İngilizce olarak gönderilecektir.
 2. Bildiri metni 12 punto, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, tek satır aralığında ve paragraflar arasında 1,15 satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
 3. Kabul edilen bildirilerin programa eklenmesi için kongre kayıt ücretinin belirtilen tarihe kadar yatırılmış olması gerekmektedir.
 4. Bildiriyi sunacak yazarlar kongreye katılımcı kaydı yaptırmak zorundadır.
 5. Kongre kayıtları tek isme yapıldığı için, bildirideki diğer isimleri kapsamamaktadır.
 6. Katılımcılar bildirilerini sistemde belirtilen kategorilerden sözel bildiri dahil edeceklerdir. Ancak bildirinin içeriğine göre Bilimsel Değerlendirme Kurulu tarafından sunum şekli değiştirilebilir.
 7. Bildiri özetleri 300 kelimeyi geçmemelidir.
 8. Bildiri özetinde sırasıyla bildirinin başlığı, yazarların adı, soyadı ve çalıştıkları kurumun adı belirtilmelidir.
 9. Bildiri başlıkları konu içeriğini yansıtmalı ve uzun olmamalıdır (15 kelimeyi geçmemelidir).
 10. Bildiri özetinde amaç, yöntem, bulgular, sonuçlar ve anahtar kelimeler (en az üç) yer almalıdır.
 11. Bildiri özetinde resim, tablo ve kaynaklar yer almamalıdır.
 12. Bildiri gönderirken online sistemde bulunan doldurulması zorunlu tüm alanlar doldurulmalıdır.
 13. Metin içinde uluslararası standart kısaltmalar kullanılabilir. Özel bir kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde parantez açılarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.
 14. Posta, faks ya da e-posta ile gönderilen bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 15. Bildiriyi sunacak yazar ismi özette belirtilmeli (ismin altı çizilerek).
 16. Bildiri değerlendirme sonuçları, yazarın kayıt olurken belirttiği e-posta adresine gönderilecektir.
 17. Sözel sunum olarak kabul edilen tüm bildiri özetleri kongre kitabında basılacaktır.
 18. Katılımcılar en fazla 2 bildiri gönderebilirler.

Tam Metin Gönderme Kuralları;

 1. Bildiri, Microsoft Word Programında A4 kâğıda sol, üst, sağ ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
 2. Bildiri, kaynakça dâhil en çok 12 sayfa olmalıdır.
 3. Bildiri metni 12 punto, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, tek satır aralığında ve paragraflar arasında 1,15 satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
 4. Birinci derece bölüm başlıkları büyük harfle ve koyu olarak, ikinci derece ve diğer alt bölüm başlıklarında her sözcüğün ilk harfi büyük harfle ve koyu olarak yazılmalıdır.
 5. Tablo ve şekiller, metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır.
 6. Metin içinde kaynak gösterimi soy isim, yıl olarak yapılmalıdır.
 7. Yararlanılan kaynaklar, bildiri metninin sonunda yazarın soyadına göre alfabetik sırada, 11 puntoda ve kaynaklar arasında 1 satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
 8. Tam metin göndermeyenler ödül kapsamında değerlendirilmeyecektir.