Bildiri Gönderimi

*Kongremize kabul edilecek bildiriler doçentlik kriterlerini karşılamaktadır.

*Bildiri Ödülleri:
Kongremizde dereceye giren (ilk üç) bildiri sahibine ödül verilecektir.

Bildiri Özeti Hazırlama Kuralları

 1. Bildiri özetleri Türkçe ya da İngilizce olarak gönderilecektir.
 2. Başlık 12 (bold), özet 10 punto büyüklüğünde Times New Roman yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır.
 3. Bildirilerin kabul edilmesi için kongre kayıt ücretinin yatırılmış olması gerekmektedir.
 4. Bildiriyi sunacak yazarlar kongreye katılımcı kaydı yaptırmak zorundadır.
 5. Kongre kayıtları tek isme yapıldığı için, bildirideki diğer isimleri kapsamamaktadır.
 6. Katılımcılar bildirilerini sistemde belirtilen kategorilerden (sözel ya da poster) birine dahil edeceklerdir. Ancak bildirinin içeriğine göre Bilimsel Değerlendirme Kurulu tarafından sunum şekli değiştirilebilir.
 7. Bildiri özetleri 300 kelimeyi geçmemelidir.
 8. Bildiri özetinde sırasıyla bildirinin başlığı, yazarların adı, soyadı ve çalıştıkları kurumun adı belirtilmelidir.
 9. Bildiri başlıkları konu içeriğini yansıtmalı ve uzun olmamalıdır (15 kelimeyi geçmemelidir).
 10. Bildiri özetinde amaç, yöntem, bulgular, sonuçlar ve anahtar kelimeler (en az üç) yer almalıdır.
 11. Bildiri özetinde resim, tablo ve kaynaklar yer almamalıdır.
 12. Bildiri gönderirken online sistemde bulunan doldurulması zorunlu tüm alanlar doldurulmalıdır.
 13. Metin içinde uluslararası standart kısaltmalar kullanılabilir. Özel bir kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde parantez açılarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.
 14. Posta, faks ya da e-posta ile gönderilen bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 15. Bildiriyi sunacak yazar ismi özette belirtilmeli (ismin altı çizilerek).
 16. Bildiri değerlendirme sonuçları, yazarın kayıt olurken belirttiği e-posta adresine 15 Temmuz 2020 tarihine kadar gönderilecektir.
 17. Sözel sunum ve poster olarak kabul edilen tüm bildiri özetleri kongre kitabında basılacaktır.
 18. Katılımcılar en fazla 3 bildiri gönderebilirler.

Sözel Sunum

 1. Sözel sunumlar İngilizce ya da Türkçe olarak yapılacaktır.
 2. Sözel bildiri sunum süresi en fazla 10 dakikadır.
 3. Bildiri sunacak kişilerin sunum materyallerini (CD yada flash disk) oturum saatinden en az bir saat önce kongre sekreterlerine teslim etmesi gerekmektedir.

Posterlerin Hazırlanması ve Sunumu

 1. Posterler 70 cm eninde ve 90 cm boyunda olmalıdır. Posterler en az bir metre mesafeden okunacak şekilde hazırlanmalıdır.
 2. Posterler İngilizce ya da Türkçe olarak hazırlanacaktır.
 3. Her posterin üst kısmında bildirinin başlığı, yazarların ve çalıştıkları kurumun adı belirtilmelidir. Bildiri başlığı en az 2.5 cm büyüklüğünde olmalıdır.
 4. Posterlerde renk sınırlaması yoktur. Görselliği şekil ve fotoğraflar renkli olarak kullanılabilir.
 5. Tüm poster standları numaralandırılacaktır.
 6. Posterler, organizasyon komitesince bildirilecek tarih, yer ve numaralı standlarda sergilenecektir.
 7. Posterler; poster sahipleri tarafından poster sunumunun yapılacağı gün asılacak ve poster tartışmasının ardından yerlerinden kaldırılacaktır.
 8. Poster tartışmasının ardından kaldırılmayan posterler toplanacaktır. Bu işlem sırasında kaybolan ya da yırtılan posterler için herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
 9. Yazarların, poster tartışması için belirtilen gün, saat ve yerde poster başında hazır bulunmaları gerekmektedir.