İletişim

Organizasyon Sekretaryası

 Kültür Mah. Nevvar Salih İşgören Sok.
No:1/4 D:1 Alsancak - İzmir
  +90 232 464 13 51
  +90 232 464 29 25
  hemsireliktarihi@egekongre.com

Kongre Sekretaryası

Figen OKÇİN
 Ege Üniversitesi
 figen.okcin@gmail.com

Hatice UZŞEN
 Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 hatice_uzsen35@hotmail.com

Alev YILDIZ ILIMAN
 Ege Üniversitesi
 alav_yildiz@hotmail.com

Hatice Eda YOLTAY
 Ege Üniversitesi
 hedayoltay@hotmail.com